Podstawową zasadą współpracy jest przejrzystość, dlatego kalkulacja należnego wynagrodzenia przedstawiana jest zawsze przed udzieleniem porady czy przyjęciem sprawy do prowadzenia.

Honorarium ustalane jest zależnie od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy.

Możliwe jest rozliczenie ryczałtowe, co oznacza, że honorarium określane jest przez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy. Zwykle stosowany jest przy klientach indywidualnych.

Z kolei w przypadku stałej obsługi prawnej lub gdy z góry nie można określić zakresu prac, stosowany jest system rozliczenia godzinowego, przy ustalonej stawce godzinowej za czas przeznaczony na wykonanie zlecenia.