W ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej oferuję kompleksową obsługę prawną, zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych.

Świadczone usługi polegać mogą na udzieleniu Państwu jednorazowej porady prawnej lub przyjęciu sprawy do całościowego prowadzenia, co obejmuje wstępną analizę przedstawionej sytuacji, sporządzenie pisma inicjującego postępowanie albo stanowiącego reakcję w sprawie, w której już jesteście Państwo stroną, dalszą reprezentację Państwa przed sądami i wszystkimi organami prowadzącym postępowanie.