Już 1 lipca br. wchodzi w życie znowelizowana ustawa o podatku od towarów i usług, wprowadzająca tzw. split payment, czyli podzieloną płatność. System ten w założeniach ustawodawcy przynieść ma wymierne korzyści dla budżetu państwa.

Najprościej rzecz ujmując split payment polega na oddzieleniu kwoty podatku VAT od ceny netto i przekazywaniu kwoty podatku VAT na odrębny rachunek przedsiębiorców. W praktyce więc płatność za towar czy usługę opodatkowaną podatkiem VAT składać się będzie z 2 elementów: transakcji na „rachunek główny” przedsiębiorcy oraz odrębny rachunek, utworzony wyłącznie dla podatku VAT. Tzw. rachunek VAT ma być utworzony przez Bank lub SKOK, bez dodatkowych opłat, dla każdego przedsiębiorcy.

Środki zgromadzone na rachunku VAT przedsiębiorca może wykorzystywać do zapłaty zobowiązania VAT do urzędu skarbowego lub zapłaty kwoty VAT z faktury otrzymanej od swojego kontrahenta. Istnieje co prawda możliwość przeznaczenie zgromadzonych tam środków na inne cele, aniżeli związane z rozliczeniem podatku VAT, to jednak wyłącznie na wniosek złożony do Naczelnika Urzędu Skarbowego, który będzie miał 60 dni na rozpatrzenie wniosku.

Za skorzystanie z możliwości przewidziano korzyści dla przedsiębiorców: 25 dniowy termin zwrotu nadwyżki podatku VAT i obniżenie kwoty podatku VAT, jeżeli płatność nastąpi wcześniej niż w ustawowym terminie.

Ustawa póki co wprowadza możliwość, a nie obowiązek takiego rozliczenia, zaś wybór w praktyce należał będzie do nabywcy, realizującego płatność.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *