Niewątpliwie prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest czynem wysoce nagannym. Zależnie od poziomu alkoholu u kierującego pojazdem czyn ten stanowić może wykroczenie lub przestępstwo. W razie skazania za przestępstwo z art. 178 § 1 kk Sąd zobowiązany jest orzec obok kary środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju na czas nie krótszy niż 3 lata.

Okres ten, zwłaszcza w sytuacji osób, które popełniły ten czyn incydentalnie, przy zaburzonych procesach motywacyjnych, a które jednocześnie zmuszone są korzystać z pojazdu mechanicznego w pracy czy w życiu codziennym, powoduje wysoce dotkliwą sankcję karną. Istnieje jednak procesowa możliwość, aby okres ten był krótszy niż 3 lata. Jaka?

Otóż zgodnie z art. 66 § 1 i 2 kodeksu karnego, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni kolejnego przestępstwa to wówczas Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie wobec takiego sprawcy, a jednocześnie orzec względem niego zakaz prowadzenia pojazdów na okres do lat 2.

Należy jednak podkreślić, że jest to wyłącznie możliwość, a nie orzeczenie, jakiego niewątpliwie należy oczekiwać. Rozstrzygnięcie to wymaga inicjatywy ze strony oskarżonego i udowodnienia przesłanek do takiego zakończenia sprawy.

Zapraszam do konsultacji, czy w Państwa sytuacji możliwe jest skorzystania z dobrodziejstwa warunkowego umorzenia postępowania za czyn z art. 178 a § 1 kk.  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *